دوره های آموزش کسب و کار

شرکت ها و بیزینس های متفاوتی با هدف افزایش
مهارت های فردی و حرفه ای در این دوره ها شرکت
می نمایند. نتیجه این دوره ها در طول زمان با افزایش
رضایت مشتری و رسیدن به اهداف مشخص می شود.
 اصغر عبدلی توانسته با بررسی کسب و کارهای متعدد
در طی ۲۵ سال گذشته؛ به تجربه کافی برای آموزش
دست یابد و به دنبال ارائه و انتقال این تجربیات به
شکل مناسبی است.

عناوین دوره های کسب و کار

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی تلفن به دلیل اینکه تعامل با یک انسان زنده است، تصمیم گیری آنی را تحریک می کند.

نهایی کردن فروش

برای نهایی کردن فروش اصولی وجود دارد که با دانستن آن حتما به نتیجه می رسید.

اصول و فنون مذاکره

آشنایی با اصول مذاکره و به طور خاص مذاکره تجاری به موفقیت شما کمک می کند.

تله مارکتینگ

ارزیابی تلفنی یا تله مارکتینگ از جمله مهم ترین بخش های کسب و کار می باشد.

زبان بدن کاربردی

زبان بدن یا ارتباط غیر کلامی یکی از مهم ترین ابزارها در ارتباطات روز مره محسوب می شود و تاثیرگذاری زیادی دارد.

امضاشناسی

شخصیت شناسی از روی امضا فقط به داستان های جنایی ختم نمی شود بلکه در کارگزینی و بیزینس نیز کاربرد دارد.

ارتباط با مشتری

یکی از مطمئن ترین راه ها برای وفاداری مشتریان و حفظ آن ها تمرکز بر روی ارتباط با مشتری است.

کسب و کار اینترنتی

به وسیله یادگیری کسب و کار اینترنتی شما متوجه می شوید که اینترنت چه فضای راحتی برای پول درآوردن است.

چرا دوره های آموزشی اصغر عبدلی؟

. مفاهیم و آموزش ها به ساده ترین زبان نگارش و ارائه شده و یادگیری به شدت لذت بخش و موثر می باشد.
. دوره های آموزشی دارای خدمات پشتیبانی بوده و در طول دوره بر اجرای فرآیند نیز نظارت انجام می شود.
. دوره های آموزشی طبق نیاز بازار ایران در گروه های مختلف خدماتی، تولیدی و صنعتی بهینه شده
. آسیب شناسی منابع انسانی در طی دوره انجام و آموزش در جهت کاستن نقاط ضعف صورت می گیرد.
. انجام تست های روانشناختی و شخصیت شناسی منابع انسانی در پکیج کامل دوره ها انجام می گیرد.
. بیش از چند صد نفر در دوره های خصوصی این مجموعه دوره های فوق را سپری نموده اند.