advertise
  • info اصفهان - سیتی سنتر سپاهان شهر - طبقه ۳ - جنب روابط عمومی - دفتر نگاه کویر

نمونه مشاوره های کسب و کار

نمونه مشاوره های کسب و کار

نمونه مشاوره کسب و کارهای اصغر عبدلی بصورت زیر می باشد. شما می توانید تمامی مدارک مربوط به روند این مشاورات و نتیجه هر کدام را به صورت جداگانه بررسی نموده و از قابل اسناد بودن این مشاورات اطمینان حاصل فرمایید.

قنادی عمو قناد

قنادی عمو قناد یکی از نمونه های مشاوره کسب و کار است که مجموعه اصغر عبدلی افتخار همکاری با آنان را داشته است.

پوشاک مهیاران

فروشگاه لباس مهیاران از نمونه های مشاوره کسب و کاری می باشند که خدمات متفاوتی به ایشان ارائه شده است.

شهد طلای محبوب

شهد طلای محبوب از جمله مجموعه هایی برای پیشبرد راهکار خود با مجموعه اصغر عبدلی همکاری کرده اند.

آبادگران فراز آژند

شرکت فنی مهندسی آبادگران فراز آژند از دیگر مجموعه هایی هستند که از خدمات مشاوره بهره برده اند.

کابینت آفتاب

کابینت سازی آفتاب با توجه به نیازهای تولیدی خود از مجموعه خدمات مجموعه استفاده نمیده اند.

احمدرضا ابراهیمی

احمدرضا ابراهیمی با توجه به هدف آموزش خدماتی را درخواست کردن که به بهترین شکل به ایشان ارائه شد.

صنایع رنگ آذری

با توجه به قدمت این مجموعه برای شناخته شدن و برندینگ شدن آن خدمات خاصی ارائه شد.

در وب باش

در وب باش فعلا همینطور گذاشته شده بعدا به شکل کماسبی جایزگزین شود.

مشاور راه‌اندازی کسب‌وکار فردی است که خود حداقل توانسته باشد یک کسب وکار جدید را راه‌اندازی و توسعه داده باشد.