advertise
  • info اصفهان - خیابان میر - کوچه ۲۶ - مجموعه نگاه کویر

مشاوره کسب و کار عمو قناد

عمو قناد یکی از بهترین و موفق ترین پروژه های مجموعه اصغر عبدلی می باشد که علاوه بر اثربخش بودن این همکاری رابطه دوستانه ای در این بین شکل گرفته که بسیار ارزشمند می باشد. در این پروژه بنابر نیاز و خواست مشتری خدمات متفاوتی ارائه شده که در ادامه به بررسی هر کدام از این خدمات می پردازیم.

تحلیل خدمات قابل ارائه

اولین مرحله بعد از مشاوره رایگان، تحلیل خدمات قابل ارائه است. به این معنی که مشتری قبل از هر اقدامی فرم مربوط به این مرحله را پر می نماید تا متناسب با اهداف، ارزش ها، توانایی، رزومه و ... پلن کاری برای آن ها ارائه شود. این مرحله کمک شایانی در ارائه هرچه بهتر خدمات می کند. در این پروژه خدمات متناسب با خواست و اهداف مشتری تهیه تنظیم شده است.

ایجاد پلن کاری عمو قناد

در این مرحله با توجه به مرحله قبل و نیاز ها، خواست ها و اهداف مشتری جلسه ای تشکیل شده و برنامه چینی انجام می شود که چه خدمتی می توان موثرتر و مفیدتر باشد و با توجه به همان لیست خدماتی تهیه شده که بعدا در اختیار مشتری قرار می گیرد.

ارائه صورت جلسه عمو قناد

در این قسمت صورت جلسه ای را که در ایجاد پلن کاری تهیه شده به مشتری ارائه می کنند تا مشتری بتواند بر اساس نیاز و توانایی مالی خود خدمات را انتخاب نموده و بر همین اساس خدمات چیده شده و تفکیک مسئولیت انجام می شود تا روند اجرای خدمات به بهترین شکل زیر نظر و تایید خود مشتری شروع شود.

گزارش اتاق فکر عمو قناد

هر هفته ۲ ساعت جلسه برگذار میگردد که محتوای این جلسه شامل روند کار کرد و چیدمان برنامه هفتگی خدمات می باشد. در این جلسات با توجه به همین برنامه تفکیک مسئولیت انجام می شود. در این جلسات کارفرما نیز می تواند حضور داشته باشد تا از روند انجام امور مطمئن شود.

خدمات ارائه شده

بازرسی حضوری پرسنل

به صورت حضوری به پرسنل عمو قناد سر زده می شود تا از انجام درست و کامل امور اطمینان حاصل شود.

خدمات تلگرامی عمو قناد

تبلیغات مجموعه عمو قناد در کانال های تلگرامی قرار می گیرد تا علاوه برتبلیغ به برندینگ شدن آن نیز کمک نماید.

تحلیل رقبا عمو قناد

آنالیز رقبای قنادی عمو قناد با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان و استفاده از آن در پیشرفت قنادی صورت میگیرد.

جذب و استخدام نیرو

در صورت نیاز به نیروی جدید برای قنادی عمو قناد، تمام مراحل چاپ اعلامیه، گزینش و استخدام نیرو زیر نظر کارفرما انجام شده است.

بازرسی تلفنی عمو قناد

از طریق تماس با مشتریان قنادی عمو قناد از رضایت آن ها اطمینان خاطر حاصل می شود.

بازرسی مشتریان عمو قناد

از مشتریان قنادی عمو قناد به صورت حضوری به منظور بهبود کیفیت نظر خواهی می شود.

تولید محتوا

محتوای مناسب با نیاز مشتری در اینستاگرام و سایت و شبکه های اجتماعی تولید می شود.

امتحان نیروی عمو قناد

بعد از برگذاری کلاس های آموزشی از نیروهای مشغول به کار در قنادی عمو قناد امتحان گرفته می شود.

طرح ارسال پیامک عمو قناد

به دو صورت متنی و صوتی ارسال می شود که صوتی در دو مورد منطقه ای و بانک اطلاعات نگاه کویر انجام می شود.