advertise
  • info اصفهان - خیابان میر - کوچه ۲۶ - مجموعه نگاه کویر

مشاوره کسب و کار کابینت سازی آفتاب

کابینت سازی آفتاب یکی از بهترین و موفق ترین پروژه های مجموعه اصغر عبدلی می باشد که علاوه بر اثربخش بودن این همکاری رابطه دوستانه ای در این بین شکل گرفته که بسیار ارزشمند می باشد. در این پروژه بنابر نیاز و خواست مشتری خدمات متفاوتی ارائه شده که در ادامه به بررسی هر کدام از این خدمات می پردازیم.

تحلیل خدمات قابل ارائه

اولین مرحله بعد از مشاوره رایگان، تحلیل خدمات قابل ارائه است. به این معنی که مشتری قبل از هر اقدامی فرم مربوط به این مرحله را پر می نماید تا متناسب با اهداف، ارزش ها، توانایی، رزومه و ... پلن کاری برای آن ها ارائه شود. این مرحله کمک شایانی در ارائه هرچه بهتر خدمات می کند. در این پروژه خدمات متناسب با خواست و اهداف مشتری تهیه تنظیم شده است.

ایجاد پلن کاری کابینت سازی آفتاب

در این مرحله با توجه به مرحله قبل و نیاز ها، خواست ها و اهداف مشتری جلسه ای تشکیل شده و برنامه چینی انجام می شود که چه خدمتی می توان موثرتر و مفیدتر باشد و با توجه به همان لیست خدماتی تهیه شده که بعدا در اختیار مشتری قرار می گیرد.

ارائه صورت جلسه کابینت سازی آفتاب

در این قسمت صورت جلسه ای را که در ایجاد پلن کاری تهیه شده به مشتری ارائه می کنند تا مشتری بتواند بر اساس نیاز و توانایی مالی خود خدمات را انتخاب نموده و بر همین اساس خدمات چیده شده و تفکیک مسئولیت انجام می شود تا روند اجرای خدمات به بهترین شکل زیر نظر و تایید خود مشتری شروع شود.

گزارش اتاق فکر کابینت سازی آفتاب

هر هفته ۲ ساعت جلسه برگذار میگردد که محتوای این جلسه شامل روند کار کرد و چیدمان برنامه هفتگی خدمات می باشد. در این جلسات با توجه به همین برنامه تفکیک مسئولیت انجام می شود. در این جلسات کارفرما نیز می تواند حضور داشته باشد تا از روند انجام امور مطمئن شود.

خدمات ارائه شده

وب سایت کابینت آفتاب

وب سایت طراحی شده برای معرفی بهتر کابینت سازی آفتاب در نظر گرفته شده است.

بازرسی حضوری پرسنل

به صورت حضوری به کابینت آفتاب سر زده می شود تا از انجام درست و کامل امور اطمینان حاصل شود.

خدمات تلگرامی کابینت آفتاب

تبلیغات مجموعه کابینت آفتاب در کانال های تلگرامی قرار می گیرد تا علاوه برتبلیغ به برندینگ شدن آن نیز کمک نماید.

تحلیل رقبا کابینت آفتاب

آنالیز رقبای کابینت آفتاب با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان و استفاده از آن در پیشرفت کابینت سازی صورت میگیرد.

جذب و استخدام نیرو

در صورت نیاز به نیروی جدید برای کابینت سازی آفتاب، تمام مراحل چاپ اعلامیه، گزینش و استخدام نیرو زیر نظر کارفرما انجام شده است.

بازرسی تلفنی کابینت آفتاب

از طریق تماس با مشتریان کابینت سازی آفتاب از رضایت آن ها اطمینان خاطر حاصل می شود.

بازرسی مشتریان کابینت آفتاب

از مشتریان کابینت آفتاب به صورت حضوری به منظور بهبود کیفیت نظر خواهی می شود.

تولید محتوا

محتوای مناسب با نیاز مشتری در اینستاگرام و سایت و شبکه های اجتماعی تولید می شود.

امتحان نیروی کابینت آفتاب

بعد از برگذاری کلاس های آموزشی از نیروهای مشغول به کار در کابینت سازی آفتاب امتحان گرفته می شود.

طرح ارسال پیامک کابینت آفتاب

به دو صورت متنی و صوتی ارسال می شود که صوتی در دو مورد منطقه ای و بانک اطلاعات نگاه کویر انجام می شود.