advertise
  • info اصفهان - خیابان میر - کوچه ۲۶ - مجموعه نگاه کویر

مشاوره کسب و کار احمدرضا ابراهیمی

آقا ابراهیمی یکی از مدرسان بزرگ زبان در شهر اصفهان هستند که به چند زبان انگلیسی، فرانسه، چینی و ... تسلط دارن و با توجه به تجربیات خود تصمیم گرفتن روش آموزش منحصر به خود را آموزش دهند و مجموعه اصغر عبدلی این افتخار را داشتند که در این مسیر ایشان را همراهی کنند.

تحلیل خدمات قابل ارائه

اولین مرحله بعد از مشاوره رایگان، تحلیل خدمات قابل ارائه است. به این معنی که مشتری قبل از هر اقدامی فرم مربوط به این مرحله را پر می نماید تا متناسب با اهداف، ارزش ها، توانایی، رزومه و ... پلن کاری برای آن ها ارائه شود. این مرحله کمک شایانی در ارائه هرچه بهتر خدمات می کند. در این پروژه خدمات متناسب با خواست و اهداف مشتری تهیه تنظیم شده است.

ایجاد پلن کاری احمدرضا ابراهیمی

در این مرحله با توجه به مرحله قبل و نیاز ها، خواست ها و اهداف مشتری جلسه ای تشکیل شده و برنامه چینی انجام می شود که چه خدمتی می توان موثرتر و مفیدتر باشد و با توجه به همان لیست خدماتی تهیه شده که بعدا در اختیار مشتری قرار می گیرد.

ارائه صورت جلسه احمدرضا ابراهیمی

در این قسمت صورت جلسه ای را که در ایجاد پلن کاری تهیه شده به مشتری ارائه می کنند تا مشتری بتواند بر اساس نیاز و توانایی مالی خود خدمات را انتخاب نموده و بر همین اساس خدمات چیده شده و تفکیک مسئولیت انجام می شود تا روند اجرای خدمات به بهترین شکل زیر نظر و تایید خود مشتری شروع شود.

گزارش اتاق فکر احمدرضا ابراهیمی

هر هفته ۲ ساعت جلسه برگذار میگردد که محتوای این جلسه شامل روند کار کرد و چیدمان برنامه هفتگی خدمات می باشد. در این جلسات با توجه به همین برنامه تفکیک مسئولیت انجام می شود. در این جلسات کارفرما نیز می تواند حضور داشته باشد تا از روند انجام امور مطمئن شود.

خدمات ارائه شده

وب سایت احمدرضا ابراهیمی

وب سایت طراحی شده برای معرفی بهتر آموزشگاه احمدرضا ابراهیمی در نظر گرفته شده است.

بازرسی حضوری پرسنل

به صورت حضوری به پرسنل احمدرضا ابراهیمی سر زده می شود تا از انجام درست و کامل امور اطمینان حاصل شود.

خدمات تلگرامی احمدرضا ابراهیمی

تبلیغات آموزشگاه احمدرضا ابراهیمی در کانال های تلگرامی قرار می گیرد تا علاوه برتبلیغ به برندینگ شدن آن نیز کمک نماید.

تحلیل رقبا احمدرضا ابراهیمی

آنالیز رقبای آموزشگاه احمدرضا ابراهیمی د با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان و استفاده از آن در پیشرفت آموزشگاه صورت میگیرد.

جذب و استخدام نیرو

در صورت نیاز به نیروی جدید برای آموزشگاه احمدرضا ابراهیمی، تمام مراحل چاپ اعلامیه، گزینش و استخدام نیرو زیر نظر کارفرما انجام شده است.

بازرسی تلفنی احمدرضا ابراهیمی

از طریق تماس با کارآموزان احمدرضا ابراهیمی از رضایت آن ها اطمینان خاطر حاصل می شود.

بازرسی کارآموزان احمدرضا ابراهیمی

از کارآموزان احمدرضا ابراهیمی به صورت حضوری به منظور بهبود کیفیت نظر خواهی می شود.

تولید محتوا

محتوای مناسب با نیاز کارآموزان در اینستاگرام و سایت و شبکه های اجتماعی تولید می شود.

امتحان نیروی احمدرضا ابراهیمی

بعد از برگذاری کلاس های آموزشی از نیروهای مشغول به کار در آموزشگاه احمدرضا ابراهمی امتحان گرفته می شود.

طرح ارسال پیامک احمدرضا ابراهیمی

به دو صورت متنی و صوتی ارسال می شود که صوتی در دو مورد منطقه ای و بانک اطلاعات نگاه کویر انجام می شود.